PHP 8.0.12 Released!

Özkaynak Türleri

Bu eklenti, wddx_packet_start() işlevi tarafından döndürülen bir WDDX paket tanıtıcısına sahiptir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top