Gereksinimler

Bu eklenti PHP'nin libxml eklentsini gerektirir. Libxml öntanımlı olarak etkin olduğundan bu örtük olarak sağlansa da derleme sırasında ayrıca bir --with-libxml veya PHP 7.4 öncesinde --enable-libxml gerekir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top