PHP 8.1.28 Released!

Kurulum

XMLWriter eklentisi PHP paketinde gelir.

Bu eklenti öntanımlı olarak etkindir. Derleme sırasında bu seçenekle iptal edilebilir: --disable-xmlwriter

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top