CascadiaPHP 2024

libxml hata işleme işlevleri ile hataların işlenmesi

libxml, hataları işlemek için XSLT işlemedeki hataları yakalamak ve bunlarla başa çıkmak için kullanılabilecek bir dizi işlev sunar.

Örnek 1 fruits.xml

Geçerli bir XML dosyası.

<fruits>
 <fruit>Apple</fruit>
 <fruit>Banana</fruit>
 <fruit>Cherry</fruit>
</fruits>

Örnek 2 fruits.xsl

Geçersiz bir seçim ifadesi içeriyor.

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="html" encoding="utf-8" indent="no"/>
 <xsl:template match="fruits">
  <ul>
   <xsl:apply-templates/>
  </ul>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="fruit">
  <li><xsl:value-of select="BU KASITLI BİR HATADIR!"/></li>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Örnek 3 Hataları karşılaştırma ve çıktılama

Aşağıdaki örnek, XSLTProcessor::importStyleSheet() hata içeren bir XSLT betiğiyle çağrılırken ortaya çıkan libxml hatalarını yakalar ve görüntüler.

<?php

$xmldoc
= new DOMDocument();
$xsldoc = new DOMDocument();
$xsl = new XSLTProcessor();

$xmldoc->loadXML('fruits.xml');
$xsldoc->loadXML('fruits.xsl');

libxml_use_internal_errors(true);
$result = $xsl->importStyleSheet($xsldoc);
if (!
$result) {
foreach (
libxml_get_errors() as $error) {
echo
"Libxml error: {$error->message}\n";
}
}
libxml_use_internal_errors(false);

if (
$result) {
echo
$xsl->transformToXML($xmldoc);
}

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Libxml error: Invalid expression

Libxml error: compilation error: file fruits.xsl line 9 element value-of
Libxml error: xsl:value-of : could not compile select expression 'BU KASITLI BİR HATADIR!'

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top