PHP Velho Oeste 2024

Kurulum

PHP XSL eklentisini öntanımlı olarak içerir ve derleme sırasında --with-xsl[=DiZiN] seçeneği ile destek etkin kılınabilir (Buradaki DiZiN libxslt kütüphanesinin kurulu olduğu dizindir).

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top