Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

XSL_CLONE_AUTO (int)
XSL_CLONE_NEVER (int)
XSL_CLONE_ALWAYS (int)
LIBXSLT_VERSION (int)
10117 gibi bir libxslt sürümü.
LIBXSLT_DOTTED_VERSION (string)
1.1.17 gibi bir libxslt sürümü.
LIBEXSLT_VERSION (int)
813 gibi bir libexslt sürümü.
LIBEXSLT_DOTTED_VERSION (string)
1.1.17 gibi bir libexslt sürümü.
XSL_SECPREF_NONE (int)
Tüm güvenlik kısıtlamalarını devre dışı bırakır.
XSL_SECPREF_READ_FILE (int)
Dosyaları okumaya izin vermez.
XSL_SECPREF_WRITE_FILE (int)
Dosyalara yazmaya izin vermez
XSL_SECPREF_CREATE_DIRECTORY (int)
Dizin oluşturmaya izin vermez.
XSL_SECPREF_READ_NETWORK (int)
Ağ dosyalarının okunmasına izin vermez.
XSL_SECPREF_WRITE_NETWORK (int)
Ağ dosyalarına yazılmasına izin vermez.
XSL_SECPREF_DEFAULT (int)
Hiçbir yazma erişimine izin vermez. Yani, XSL_SECPREF_WRITE_NETWORK | XSL_SECPREF_CREATE_DIRECTORY | XSL_SECPREF_WRITE_FILE sabitlerinin bit maskesidir.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top