PHP Velho Oeste 2024

Yaf_Dispatcher::getApplication

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Dispatcher::getApplicationRetrieve the application

Açıklama

public Yaf_Dispatcher::getApplication(): Yaf_Application

Retrieve the Yaf_Application instance. same as Yaf_Application::app().

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top