Kurulum

Bu » PECL eklentisi PHP ile gelmez.

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/yar.

Bu PECL eklentisi için bir DLL mevcut değildir. Ayrıca, Windows üzerinde kurulum bölümüne de bakılabilir.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-13
liubinn_208391 at qq dot com
7 years ago
Yar Concurrent Client doesn't work on Mac OS.  It is because the cURL shipped with Mac has some difference.

you can resolve that by install a new cURL, like (brew install curl).

then use :
"export DYLD_LIBRARY_PATH=/path-to-new-curl/lib:$DYLD_LIBRARY_PATH"

make the PHP use the new cURL.

of course you can also re-compile your PHP with --with-curl=/path-to-new-curl/
To Top