phpday 2021 digital edition

Kurulum

YAZ'ı (ANSI/NISO Z39.50 desteği) temin edip kurun. YAZ, gerek kaynak paketi olarak gerekse önceden derlenmiş paketler halinde » YAZ arşivinden temin edilebilir. Debian GNU/Linux, Suse Linux, FreeBSD gibi sistemler, YAZ'ı kendi dağıtımlarının bir parçası olarak da dağıtmaktadırlar.

PHP 4 serileri için, YAZ eklentisi (YAZ'ın kendisi değil) PHP paketiyle gelmektedir. PHP'yi YAZ desteğiyle derlemek için derleme seçeneklerinize --with-yaz[=DiZiN] seçeneğini ekleyin.

Örnek 1 - Unix üzerinde YAZ destekli PHP 4 kurulumu

gunzip -c php-4.4.X.tar.gz|tar xf -
gunzip -c yaz-2.1.8.tar.gz|tar xf -
cd yaz-2.1.8
./configure --prefix=/usr
make
sudo make install
cd ../php-4.4.X.
./configure --with-yaz=/usr/bin
make
sudo make install

PHP 5 için, YAZ eklentisi » PECL'de bulunmakta ve bir paylaşımlı nesne veya dll olarak kurulabilmektedir. PEAR kurulu ise YAZ eklentisini indirip, derlemek ve kurmanın en kolay yolu pecl komutunu kullanmaktır.

Linux üzerine YAZ kurulumu

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/yaz

Windows üzerine YAZ kurulumu

Bu PECL eklentisi için bir DLL mevcut değildir. Ayrıca, Windows üzerinde kurulum bölümüne de bakılabilir. php_yaz.dll dosyası yaz.dll'e bağımlıdır. yaz.dll dosyası PHP sitesindeki Win32 ZIP arşivinin bir parçasıdır. Ayrıca, Windows YAZ kurulumunun bir parçası olarak » YAZ WIN32 alanından temin edilebilir.

Uyarı

PHP 5.0.5 Win32 zip arşivi yaz.dll'in çok eski bir sürümünü içerir (1.9.1 < sürümleri 2.0.13 sürümünü gerektirir). Böyle bir durumda, daha yeni bir » YAZ WIN32 kurulumundaki bir yaz.dll dosyasını kullanın.

Windows'ta PHP dizinini PATH ortam değişkenine eklemeyi unutmayın. Böylece, yaz.dll sistem tarafından kolayca bulunabilecektir.

YAZ'ı bir paylaşımlı eklenti olarak kullanacaksanız, Unix üzerinde php.ini dosyanıza şu satırı ekleyin:

 extension=yaz.so
  

Windows'ta ise şunu ekleyin:

 extension=php_yaz.dll
  

Uyarı

IMAP, recode ve YAZ eklentileri, aynı dahili simgeleri paylaştıklarından birlikte kullanılamazlar. Bilgi: Yaz 2.0 ve sonrası bu sorundan etkilenmemektedir.

Bilginize:

Yukarıdaki sorun YAZ'ın 2.0 sürümünde çözümlenmiştir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top