Örnekler

PHP/YAZ hedeflerle bağlantıların izini kaydeder. Bu bağlantılar bir özkaynakla temsil edilirler.

Aşağıdaki betikte, arayüzün paralel arama özelliği gösterilmiştir. Değiştirgesiz çağrıldığında bir sorgu formu basar; değiştirgeli çağrıldığında ise konut dizisinde belirtilen hedefleri araştırır.

Örnek 1 YAZ kullanarak paralel arama

<?php
$konut
=$_REQUEST[konut];
$sorgu=$_REQUEST[sorgu];
$konut_sayısı count($konut);
if (empty(
$sorgu) || count($konut) == 0) {
    echo 
'<form method="get">
    <input type="checkbox"
    name="konut[]" value="bagel.indexdata.dk/gils" />
        GILS test
    <input type="checkbox"
    name="konut[]" value="localhost:9999/Default" />
        local test
    <input type="checkbox" checked="checked"
    name="konut[]" value="z3950.loc.gov:7090/voyager" />
        Library of Congress
    <br />
    RPN sorgu:
    <input type="text" size="30" name="sorgu" />
    <input type="submit" name="action" value="Ara" />
    </form>
    '
;
} else {
    echo 
'Aranan hedef: ' htmlspecialchars($sorgu) . '<br />';
    for (
$i 0$i $konut_sayısı$i++) {
        
$id[] = yaz_connect($konut[$i]);
        
yaz_syntax($id[$i], "usmarc");
        
yaz_range($id[$i], 110);
        
yaz_search($id[$i], "rpn"$sorgu);
    }
    
yaz_wait();
    for (
$i 0$i $konut_sayısı$i++) {
        echo 
'<hr />' $konut[$i] . ':';
        
$error yaz_error($id[$i]);
        if (!empty(
$error)) {
            echo 
"Hata: $error";
        } else {
            
$hits yaz_hits($id[$i]);
            echo 
"Sonuç sayısı: $hits";
        }
        echo 
'<dl>';
        for (
$p 1$p <= 10$p++) {
            
$rec yaz_record($id[$i], $p"string");
            if (empty(
$rec)) continue;
            echo 
"<dt><b>$p</b></dt><dd>";
            echo 
nl2br($rec);
            echo 
"</dd>";
        }
        echo 
'</dl>';
    }
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top