YAZ İşlevleri

İçindekiler

 • yaz_addinfo — Ek hata bilgisi döndürür
 • yaz_ccl_conf — CCL çözümleyecisini yapılandırır
 • yaz_ccl_parse — CCL çözümleyiciyi devreye sokar
 • yaz_close — YAZ bağlantısını kapatır
 • yaz_connect — Bir Z39.50 sunucusuna bir bağlantı düzenler
 • yaz_database — Bir oturum içindeki veritabanlarını belirler
 • yaz_element — Alım için eleman kümesi ismi tanımlar
 • yaz_errno — Hata numarasını döndürür
 • yaz_error — Hatanın açıklaması döner
 • yaz_es_result — Ek hizmetlerin sonucunu döndürür
 • yaz_es — Bir ek hizmet isteği (Extended Service Request) düzenler
 • yaz_get_option — Bir bağlantı seçeneğinin değerini döndürür
 • yaz_hits — Son arama ile eşleşenlerin sayısını döndürür
 • yaz_itemorder — Bir ILL-Request paketli Z39.50 Item Order için hazırlık yapar
 • yaz_present — Bir alım (Z39.50 present) düzenler
 • yaz_range — Edinilecek kayıtlar için bir aralık belirler
 • yaz_record — Bir kayıt döndürür
 • yaz_scan_result — Tarama sonucunu döndürür
 • yaz_scan — Bir tarama düzenler
 • yaz_schema — Alım için şema belirtir
 • yaz_search — Bir arama düzenler
 • yaz_set_option — Bağlantı ile ilgili seçenekleri belirler
 • yaz_sort — Sıralama kuralını belirler
 • yaz_syntax — Alım için tercih edilen kayıt sözdizimini belirler
 • yaz_wait — Z39.50 isteklerinin tamamlanmasını bekler
add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
2
Anonymous
18 years ago
Straightforward Steps to get PHP Yaz to work on win32:

Download latest verion of php_yaz.dll and copy to your PHP extensions directory
http://ftp.indexdata.dk/pub/phpyaz/

Download latest version of YAZ toolkit and install it
http://www.indexdata.dk/yaz/

Go to the YAZ toolkit directory
(Most likely C:\Program Files\YAZ\bin)

Copy the 4 DLL files in that folder into your win32 directory

Uncomment the "extention=php_yaz.dll;" line in php.ini

Restart your web server.

Uninstall the YAZ toolkit if you wish.
up
1
adam at indexdata dot dk
6 years ago
When using Apache, you must also place libxslt.dll and yaz5.dll in \xampp\apache\bin . (No need need to copy libxml2 because it is already there).
up
1
cstdenis at hotmail dot com
19 years ago
For those wondering what it is:

"This standard defines a client/server based service and protocol for
Information Retrieval. It specifies procedures and formats for a client to search a
database provided by a server, retrieve database records, and perform related
information retrieval functions. The protocol addresses communication between
information retrieval applications at the client and server; it does not address interaction
between the client and the end-user."
up
0
francisco.vazquez@ubik
6 years ago
Updated steps to install this extension on windows 7 (january 2018)

1)Go to: http://ftp.indexdata.dk/pub/phpyaz/windows/ and search trough the folders until you find the one that matches your php installation.

2)Download all four files: libxml2.dll, libxslt.dll, php_yaz.dll, yaz5.dll

3)Place the following files inside your php folder (\xampp\php): libxml2.dll, libxslt.dll, yaz5.dll

4)Place php_yaz.dll inside your php extensions folder (xampp\php\ext)

5)Add the following line to php.ini (you can find out where is php.ini located calling phpinfo): extension=php_yaz.dll
(look for the place where all the other extension are declarated and place it at the bottom as the las one installed)

6)Restart your server

That should work. You can check if it is installed by calling phpinfo and checking if yaz extension appears as a section.

Cheers!
To Top