yaz_syntax

(PHP 4 >= 4.0.1, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_syntaxAlım için tercih edilen kayıt sözdizimini belirler

Açıklama

yaz_syntax(resource $id, string $sözdizimi): void

yaz_syntax() alım için tercih edilen kayıt sözdizimini belirler.

Bu işlev, yaz_search() veya yaz_present() işlevinden önce çağrılmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

sözdizimi

Sözdizimi, ham noktalı gösterimle (1.2.840.10003.5.10 gibi) veya bilinen kayıtlı sözdizimlerden biri (sutrs, usmarc, grs1, xml, ve benzerleri) olarak belirtilen bir nesne kimliği (OID) olmalıdır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top