yaz_present

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_presentBir alım (Z39.50 present) düzenler

Açıklama

yaz_present(resource $id): bool

Bu işlev başarılı bir aramanın ardından kayıtları alım için hazırlar.

Bu işlevden önce, alınacak kayıt aralığını belirleyen yaz_range() işlevi çağrılmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top