yaz_element

(PHP 4 >= 4.0.1, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_elementAlım için eleman kümesi ismi tanımlar

Açıklama

yaz_element(resource $id, string $eleman_kümesi): bool

Bu işlev alım için eleman kümesi ismini tanımlar.

Bu işlevi, alınacak kayıtların eleman kümesi ismini belirtmek için yaz_search() veya yaz_present() işlevinden önce çağırın.

Bilginize:

İşlev etkisiz gibi görünürse yaz_connect() işlevindeki piggyback seçeneğinin açıklamasına bakınız.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

eleman_kümesi

Çoğu sunucu (kayıtların tamamı için) F ve (özet kayıtları için) B'yi destekler.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top