yaz_scan_result

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_scan_resultTarama sonucunu döndürür

Açıklama

yaz_scan_result(resource $id, array &$sonuç = ?): array

yaz_scan_result() işlevi son yaz_scan() çağrısı için sunucudan alınan tarama bilgilerini ve terimleri döndürür.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

sonuç

Belirtildiği takdirde, tarama yanıtıyla alınan ek bilgiler bu diziye yerleştirilir. Dizinin anahtarları:

  • number - Dönen girdi sayısı.

  • stepsize - Adım boyu.

  • position - Terimin konumu.

  • status - Tarama durumu.

Dönen Değerler

N dönen terim sayısı olmak üzere (0..N-1) terimden oluşan bir dizi döner. Her eleman bir çift değerden oluşur. İlk değer terimi, ikincisi sonuç sayısını içerir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top