yaz_set_option

(PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_set_optionBağlantı ile ilgili seçenekleri belirler

Açıklama

yaz_set_option(resource $id, string $isim, string $değer): void
yaz_set_option(resource $id, array $seçenekler): void

Belirtilen bağlantıya bir veya çok sayıda seçenek atar.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

isim veya seçenekler

Bir dizge veya dizi belirtilebilir.

Bir dizge verilirse, atanacak seçeneğin ismi olarak ele alınır. Bu durumda seçenek değerini değer bağımsız değişkeninde belirtmelisiniz.

Bir dizi verilirse, isim => değer çiftlerinden oluşan bir ilişkisel dizi olarak ele alınır.

PHP/YAZ Bağlantı Seçenekleri
İsim Açıklama
implementationName Sunucunun gerçeklenim ismi
implementationVersion Sunucunun gerçeklenim sürümü
implementationId Sunucunun gerçeklenim kimliği
schema Alım şeması. Öntanımlı olarak bir şema kullanılmaz. Bu seçeneğin belirtilmesi yaz_schema() kullanımına eşdeğerdir.
preferredRecordSyntax Alım için kayıt sözdizimi. Öntanımlı olarak bir sözdizimi kullanılmaz. Bu seçeneğin belirtilmesi yaz_syntax() kullanımına eşdeğerdir.
start yaz_search() veya yaz_present() üzerinden alınacak ilk kaydın konumu. İlk kayıt için başlangıç konumu 0, ikincisinin 1'dir. Bu seçeneğin count seçeneği ile birlikte belirtilmesi, yaz_range() işlevinde kayıtların 1'den başlaması dışında yaz_range() kullanımına eşdeğerdir.
count yaz_search() veya yaz_present() üzerinden alınabilecek azami kayıt sayısı.
elementSetName Alım için eleman kümesi ismi. Bu seçeneğin belirtilmesi yaz_element() kullanımına eşdeğerdir.
değer

Tek bir seçenek belirtilmesi durumunda seçeneğin değeri. Önceki bağımsız değişkende bir dizge belirtildiğinde kullanılır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top