CascadiaPHP 2024

yaz_ccl_parse

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_ccl_parseCCL çözümleyiciyi devreye sokar

Açıklama

yaz_ccl_parse(resource $id, string $sorgu, array &$sonuç): bool

Bu işlev bir CCL çözümleyici çalıştırmak için kullanılır. Bir arama yapmak için yaz_search() işlevine aktarmak üzere, belirtilen CCL BUL sorgusunu bir RPN sorgusuna dönüştürür.

Geçerli CCL alanlarını tanımlamak için bu işlevden önce bir yaz_ccl_conf() çağrısı yapılmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

sorgu

CCL BUL sorgusu.

sonuç

İşlev başarılı olduğu takdirde bu bağımsız değişken, rpn anahtarı altında geçerli bir RPN sorgusu içeren bir dizidir.

Başarısızlık halinde, başarısızlığın sebebi üç anahtarlı bir dizi ile belirtilir. Anahtarlar:

  • errorcode - CCL hata kodu (integer).

  • errorstring - CCL hata dizgesi.

  • errorpos - Yaklaşık olarak sorgunun başarısız olduğu yer (karakterin konumu olarak bir tamsayı).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - CCL çözümlemesi

Aramayı CCL kullanarak yapmaya çalışacağız. Aşağıdaki örnekte, $ccl bir CCL sorgusudur.

<?php

yaz_ccl_conf
($id, $fields); // örnek için yaz_ccl_conf işlevine bakın
if (!yaz_ccl_parse($id, $ccl, &$cclresult)) {
echo
'Hata: ' . $cclresult["errorstring"];
} else {
$rpn = $cclresult["rpn"];
yaz_search($id, "rpn", $rpn);
}
?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top