phpday 2021 digital edition

yaz_close

(PHP 4 >= 4.0.1, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_closeYAZ bağlantısını kapatır

Açıklama

yaz_close ( resource $id ) : bool

id ile belirtilen bağlantıyı kapatır.

Bilginize:

Bu işlev, sadece yaz_connect() ile persistent seçeneğine false atanarak açılmış kalıcı olmayan bağlantıları kapatır.

Değiştirgeler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top