CascadiaPHP 2024

yaz_ccl_conf

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_ccl_confCCL çözümleyecisini yapılandırır

Açıklama

yaz_ccl_conf(resource $id, array $ayarlar): void

Bu işlev, bir sunucunun CCL sorgu çözümleyicisini, erişim noktası tanımlayıcıları (CCL niteleyicileri) ve bunların RPN karşılıkları ile yapılandırır.

Belli bir CCL sorgusunu RPN'ye eşlemek için bu işlevden sonra yaz_ccl_parse() işlevini çağırın.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

ayarlar

Yapılandırma dizisi. Dizinin her anahtarı bir CCL alanının ismi olup, değerler, alanın RPN karşılığını belirten birer dizgedir.

Eşlem, öznitelik-değer çiftlerinden oluşan bir öznitelik türü listesidir. Öznitelik ile değer bir eşit imi (=) ile, çiftler ise boşlukla ayrılır.

» CCL sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, CCL çözümleyicisi şu üç CCL alanını destekleyecek şekilde yapılandırılmaktadır: ti, au ve isbn. Her alan, kendi BIB-1 eşdeğeri ile eşleşir. $id bir bağlantı kimliğidir.

Örnek 1 - CCL yapılandırması

<?php
$fields
= array(
"ti" => "1=4",
"au" => "1=1",
"isbn" => "1=7"
);
yaz_ccl_conf($id, $fields);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
quinn at indexdata dot com
19 years ago
The YAZ CCL parser has extensive functionality beyond what is described here. For the full story, as well as a detailed description of the CCL language, please look at

http://www.indexdata.dk/yaz/doc/tools.tkl#CCL

The flexibility of the parser makes it easy, by setting up separate profiles for servers with different characteristics, to produce a client that performs different query mappings for different servers. Also, because you can configure operators, truncation characters, etc., in the CCL parser, it is simple to make it fit into almost any application.
To Top