PHP 8.1.26 Released!

yaz_es

(PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_esBir ek hizmet isteği (Extended Service Request) düzenler

Açıklama

yaz_es( resource $id , string $tür , array $bağımsız_değişkenler ): void

Bu işlev, bir ek hizmet isteği (Extended Service Request) düzenler. Ek hizmetler, Record Update, Item Order, veritabanı yönetimi, ve benzerleri gibi çeşitli Z39.50 oluşumlarından oluşan bir ailedir.

Bilginize:

Çoğu Z39.50 sunucusu ek hizmetleri desteklemez.

yaz_es() işlevi, bir ek hizmek isteği paketi oluşturur ve bunu bir işlem kuyruğuna yerleştirir. İstekleri sunucuya göndermek için yaz_wait() işlevini kullanın. yaz_wait() işini bitirdikten sonra ek hizmet işleminin sonucu bir yaz_es_result() çağrısı ile alınmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

tür

Ek hizmetin türünü belirten bir dizge:: itemorder (Item Order), create (Create Database), drop (Drop Database), commit (Commit Operation), update (Update Record), xmlupdate (XML Update). Her tür bir sonraki bölümde belirtilir.

bağımsız_değişkenler

Ek hizmet seçenekleri ile pakete özgü seçeneklerden oluşan bir dizi. Seçenekler, ZOOM C'nin C arayüzündekilere eşdeğerdir. Bakınız: » ZOOM Ek Hizmetleri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - Kayıt Güncelleme

<?php
$con
= yaz_connect("myhost/database");
$args = array (
"record" => "<gils><title>some title</title></gils>",
"syntax" => "xml",
"action" => "specialUpdate"
);
yaz_es($con, "update", $args);
yaz_wait();
$result = yaz_es_result($id);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
pol4free at yahoo dot com
9 years ago
$result=yaz_es_result($id) is wrong for is example
$result=yaz_es_result($con)
To Top