PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

yaz_es

(PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_esBir ek hizmet isteği (Extended Service Request) düzenler

Açıklama

yaz_es( resource $id , string $tür , array $değiştirgeler ): void

Bu işlev, bir ek hizmet isteği (Extended Service Request) düzenler. Ek hizmetler, Record Update, Item Order, veritabanı yönetimi, ve benzerleri gibi çeşitli Z39.50 oluşumlarından oluşan bir ailedir.

Bilginize:

Çoğu Z39.50 sunucusu ek hizmetleri desteklemez.

yaz_es() işlevi, bir ek hizmek isteği paketi oluşturur ve bunu bir işlem kuyruğuna yerleştirir. İstekleri sunucuya göndermek için yaz_wait() işlevini kullanın. yaz_wait() işini bitirdikten sonra ek hizmet işleminin sonucu bir yaz_es_result() çağrısı ile alınmalıdır.

Değiştirgeler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

tür

Ek hizmetin türünü belirten bir dizge:: itemorder (Item Order), create (Create Database), drop (Drop Database), commit (Commit Operation), update (Update Record), xmlupdate (XML Update). Her tür bir sonraki bölümde belirtilir.

değiştirgeler

Ek hizmet seçenekleri ile pakete özgü seçeneklerden oluşan bir dizi. Seçenekler, ZOOM C'nin C arayüzündekilere eşdeğerdir. Bakınız: » ZOOM Ek Hizmetleri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - Kayıt Güncelleme

<?php
$con 
yaz_connect("myhost/database");
$args = array (
    
"record" => "<gils><title>some title</title></gils>",
    
"syntax" => "xml",
    
"action" => "specialUpdate"
);
yaz_es($con"update"$args);
yaz_wait();
$result yaz_es_result($id);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
pol4free at yahoo dot com
7 years ago
$result=yaz_es_result($id)  is wrong for is example
$result=yaz_es_result($con)
To Top