yaz_hits

(PHP 4 >= 4.0.1, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_hitsSon arama ile eşleşenlerin sayısını döndürür

Açıklama

yaz_hits(resource $id, array &$sonuçlar = ?): int

yaz_hits() işlevi, son arama ile eşleşenlerin sayısını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

sonuçlar

Arama sonuçlarının ayrıntılarını içeren dizi.

Dönen Değerler

Arama yapılmamışsa 0, aksi takdirde arama ile eşleşenlerin sayısını döndürür.

sonuçlar bağımsız değişkeni belirtilmişse, Z39.50 sunucusu tarafından döndürülen bir arama yanıtının SearchResult-1 biçemli parçası belirtilen diziye yerleştirilir. SearchResult-1 biçemi, sorgunun çeşitli parçalarından (alt sorgular) elde edilmiş eşleşmelerin sayısı hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir. Özellikle, bir sorgudan tek bir arama kuralı ile eşleşenlerin sayısını öğrenmek mümkündür. İlk alt sorgunun bilgileri $dizi[0]'a, ikincisi $dizi[1]'e, ve benzeri şeklinde gider.

sonuçlar dizisinin üyeleri
Eleman Açıklama
id Alt sorgu ID2 (string)
count Sonuç sayısı (integer)
subquery.term Alt sorgu kuralı (string)
interpretation.term Yorumlanmış alt sorgu kuralı (string)
recommendation.term Önerilen alt sorgu kuralı (string)

Bilginize:

SearchResult oluşumu PECL YAZ 1.0.5 vesonrası ile YAZ 2.1.9 ve sonrasını gerektirir.

Bilginize:

Çok az Z39.50 gerçeklenimi SearchResult oluşumunu destekler.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top