PHPCon Poland 2024

yaz_itemorder

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_itemorderBir ILL-Request paketli Z39.50 Item Order için hazırlık yapar

Açıklama

yaz_itemorder(resource $id, array $bağımsız_değişkenler): void

Bu işlev, Z39.50 Item Order Extended Service kullanımı için Profile kullanarak Transport ILL'ye bir Extended Services isteği hazırlar. Bu cümleyi anlayabilmek için » bu adrese ve » bu belirtime bakınız.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

args

Gönderilecek Item Order isteği hakkında bilgi içeren bir ilişkisel dizi olmalıdır. Özetin anahtarı, ilgili ASN.1 yafta yolunun ismidir. Örneğin aşağıdaki ISBN Item-ID'si item-id,ISBN anahtarına sahiptir.

ILL-Request bağımsız değişkenleri:

protocol-version-num
transaction-id,initial-requester-id,person-or-institution-symbol,person
transaction-id,initial-requester-id,person-or-institution-symbol,institution
transaction-id,initial-requester-id,name-of-person-or-institution,name-of-person
transaction-id,initial-requester-id,name-of-person-or-institution,name-of-institution
transaction-id,transaction-group-qualifier
transaction-id,transaction-qualifier
transaction-id,sub-transaction-qualifier
service-date-time,this,date
service-date-time,this,time
service-date-time,original,date
service-date-time,original,time
requester-id,person-or-institution-symbol,person
requester-id,person-or-institution-symbol,institution
requester-id,name-of-person-or-institution,name-of-person
requester-id,name-of-person-or-institution,name-of-institution
responder-id,person-or-institution-symbol,person
responder-id,person-or-institution-symbol,institution
responder-id,name-of-person-or-institution,name-of-person
responder-id,name-of-person-or-institution,name-of-institution
transaction-type
delivery-address,postal-address,name-of-person-or-institution,name-of-person
delivery-address,postal-address,name-of-person-or-institution,name-of-institution
delivery-address,postal-address,extended-postal-delivery-address
delivery-address,postal-address,street-and-number
delivery-address,postal-address,post-office-box
delivery-address,postal-address,city
delivery-address,postal-address,region
delivery-address,postal-address,country
delivery-address,postal-address,postal-code
delivery-address,electronic-address,telecom-service-identifier
delivery-address,electronic-address,telecom-service-addreess
billing-address,postal-address,name-of-person-or-institution,name-of-person
billing-address,postal-address,name-of-person-or-institution,name-of-institution
billing-address,postal-address,extended-postal-delivery-address
billing-address,postal-address,street-and-number
billing-address,postal-address,post-office-box
billing-address,postal-address,city
billing-address,postal-address,region
billing-address,postal-address,country
billing-address,postal-address,postal-code
billing-address,electronic-address,telecom-service-identifier
billing-address,electronic-address,telecom-service-addreess
ill-service-type
requester-optional-messages,can-send-RECEIVED
requester-optional-messages,can-send-RETURNED
requester-optional-messages,requester-SHIPPED
requester-optional-messages,requester-CHECKED-IN
search-type,level-of-service
search-type,need-before-date
search-type,expiry-date
search-type,expiry-flag
place-on-hold
client-id,client-name
client-id,client-status
client-id,client-identifier
item-id,item-type
item-id,call-number
item-id,author
item-id,title
item-id,sub-title
item-id,sponsoring-body
item-id,place-of-publication
item-id,publisher
item-id,series-title-number
item-id,volume-issue
item-id,edition
item-id,publication-date
item-id,publication-date-of-component
item-id,author-of-article
item-id,title-of-article
item-id,pagination
item-id,ISBN
item-id,ISSN
item-id,additional-no-letters
item-id,verification-reference-source
copyright-complicance
retry-flag
forward-flag
requester-note
forward-note
      

Extended Services Request paketinin ve ItemOrder paketinin parçası olan bir kaç bağımsız değişken daha vardır:

package-name
user-id
contact-name
contact-phone
contact-email
itemorder-item
      

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top