PHP 7.4.25 Released!

yaz_scan

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_scanBir tarama düzenler

Açıklama

yaz_scan(
    resource $id,
    string $tür,
    string $başlangıç,
    array $seçenekler = ?
): void

Bu işlev belirtilen bağlantı üzerinde bir Z39.50 tarama isteği (Scan Request) düzenler.

Tarama isteğini sunucuya gerçekten aktarmak ve tarama yanıtını almak için yaz_wait() çağrısı yapılmalıdır. yaz_wait() çağrısının tamamlanmasının ardından yanıtı işlemek için yaz_error() ve yaz_scan_result()çağrılır.

Değiştirgeler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

tür

Şimdilik sadece rpn türü desteklenmektedir.

startterm

Taramanın başlatılacağı terim.

Başlangıç teriminin biçimi tür değiştirgesiyle belirtilir.

Bu değiştirgenin sözdizimi yaz_search() işlevindeki RPN sorgusuna benzer. Sıfır veya daha fazla sayıda, tek terimli @attr ifadelerinden oluşur.

seçenekler

Belirtilmesi isteğe bağlı olan bu değiştirge ile tarama isteğinin davranışını belirleyen ek bilgiler belirtilir. Şimdilik seçenekler dizisinden üç anahtar okunmaktadır: number (istenen terim sayısı), position (terimin tercihli konumu) ve stepSize (tercih edilen adım boyu).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - Başlıkları tarayan PHP işlevi

<?php
function scan_titles($id$başlangıç)
{
  
yaz_scan($id"rpn""@attr 1=4 " $başlangıç);
  
yaz_wait();
  
$errno yaz_errno($id);
  if (
$errno == 0) {
    
$ar yaz_scan_result($id$seçenekler);
    echo 
'Tarama bitti; ';
    foreach (
$seçenekler as $anahtar => $değer) {
      echo 
"$anahtar = $değer &nbsp;";
    }
    echo 
'<br /><table>';
    while (list(
$anahtar, list($k$terim$tsayısı)) = each($ar)) {
      if (empty(
$k)) continue;
      echo 
"<tr><td>$terim</td><td>$tsayısı</td></tr>";
    }
    echo 
'</table>';
  } else {
    echo 
"Tarama başarısız oldu. Hata: " yaz_error($id) . "<br />";
  }
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top