PHP 8.1.26 Released!

yaz_connect

(PHP 4 >= 4.0.1, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_connectBir Z39.50 sunucusuna bir bağlantı düzenler

Açıklama

yaz_connect(string $zurl, mixed $seçenekler = ?): mixed

Bu işlev başarılı olduğu takdirde bir bağlantı özkaynağı, aksi takdirde 0 döndürür.

yaz_connect() işlevi bir Z39.50 sunucusuna bir bağlantı düzenler. Bu işlev engellenmez ve bir bağlanttı kurmaya çalışmaz; sadece, bir yaz_wait() çağrısı tarafından işleme konulmak üzere bir bağlantı için hazırlık yapar.

Bilginize:

» YAZ vekili özgürce kullanılabilecek bir Z39.50 vekilidir.

Bağımsız Değişkenler

zurl

konut[:port][/veritabanı] biçeminde bir dizge. port belirtilmezse 210 öntanımlıdır. veritabanı belirtilmezse yerine Default kullanılır.

seçenekler

Bir dizge olarak belirtilirse Z39.50 V2 kimlik doğrulama dizgesi (OpenAuth) olarak ele alınır.

Bir dizi belirtilirse dizi içeriği seçenekler olarak ele alınır. Olası seçenekler:

user

Kimlik doğrulamada kullanılacak kullanıcı ismi.

group

Kimlik doğrulamada kullanılacak grup ismi.

password

Kimlik doğrulamada kullanılacak parola.

cookie

Oturum çerezi (YAZ vekili).

proxy

Bağlantı vekili (YAZ vekili).

persistent

Mantıksal değer. true ise bağlantı kalıcıdır, false ise değildir. Öntanımlı olarak bağlantılar kalıcıdır.

Bilginize:

Bir kalıcı bağlantı açmışsanız, bağlantıyı sonradan bir yaz_close() çağrısı ile kapatamazsınız.

piggyback

Mantıksal değer. true ise arama için sırtlama (piggyback) etkin olur, false ise olmaz. Öntanımlı olarak sırtlama etkindir.

Sırtlamanın etkin kılınması daha verimli olup, kayıtların ilk alımında ağdaki gidip dönme süresinden kurtarır. Ancak bazı Z39.50 sunucuları sırtlamayı desteklemez veya eleman kümesi isimlerini yok sayar. Bu bakımdan bu seçenek etkin kılınmamalıdır.

charset

Z39.50 dili ve karater kümesi uzlaşımı için kullanılacak karakter kümesinin belirtildiği bir dizge. ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16 gibi dizgeler belirtilebilir.

Çoğu Z39.50 sunucusu bu özelliği desteklemez (dolayısıyla yok sayılır). Çoğu sunucu da sorgular ve iletiler için ISO-8859-1 kodlamasını kullanır. MARC21/USMARC kayıtları bu seçenekten etkilenmez.

preferredMessageSize

Alım sırasında bir hedef tarafından döndürülen tüm kayıtların azami bayt sayısını belirten bir tamsayı. Daha fazla bilgi için » Z39.50 standardına bakınız.

Bilginize:

Bu seçenek, PECL YAZ 1.0.5 ve sonrasında desteklenmektedir.

maximumRecordSize

Alım sırasında bir hedef tarafından döndürülen tek bir kaydın azami bayt sayısını belirten bir tamsayı. Bu seçeneğe » Z39.50 standardında "Exceptional-record-size" olarak değinilmiştir.

Bilginize:

Bu seçenek, PECL YAZ 1.0.5 ve sonrasında desteklenmektedir.

Dönen Değerler

Hata oluşmuşsa false yoksa bir bağlantı özkaynağı döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.1.0 seçenekler bağımsız değişkeni eklendi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top