PHPCon Poland 2024

yaz_wait

(PHP 4 >= 4.0.1, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_waitZ39.50 isteklerinin tamamlanmasını bekler

Açıklama

yaz_wait(array &$seçenekler = ?): mixed

yaz_connect(), yaz_search(), yaz_present(), yaz_scan() ve yaz_itemorder() işlevleri tarafından hazırlanmış askıdaki istekler için ağda engellenmiş etkinliği gerçekleştirir.

yaz_wait() işlevi, tüm sunucular işlerini tamamladıktan veya (hata durumunda) bağlantıyı terkettikten sonra döner.

Bağımsız Değişkenler

seçenekler

Şu seçenekleri içeren bir ilişkisel dizi:

timeout

Saniye cinsinden zaman aşımı süresi. Sunucu bu süre içinde yanıt vermezse ölü kabul edilir ve yaz_wait() döner. Öntanımlı zaman aşımı süresi 15 saniyedir.

event

Mantıksal bir değer.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. event true ise bir özkaynak, hata oluşmuşsa false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top