yaz_get_option

(PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_get_optionBir bağlantı seçeneğinin değerini döndürür

Açıklama

yaz_get_option(resource $id, string $isim): string

isim ile belirtilen seçeneğin değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

isim

Seçeneğin ismi.

Dönen Değerler

Belirtilen seçenek tanımlı değilse boş bir dizge, aksi takdirde seçeneğin değerini döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • Kullanılabilecek seçenek isimleri için: yaz_set_option() - Bağlantı ile ilgili seçenekleri belirler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top