CascadiaPHP 2024

yaz_database

(PHP 4 >= 4.0.6, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_databaseBir oturum içindeki veritabanlarını belirler

Açıklama

yaz_database(resource $id, string $veritabanları): bool

Bu işlev, arama, alım, vb. için kullanılacak veritabanlarının belirtilmesini sağlamak suretiyle bir oturumdaki veritabanlarının (yaz_connect() çağrısında belirtilen veritabanlarını geçersiz kılarak) değiştirilmesini mümkün kılar.

Bağımsız Değişkenler

id

yaz_connect() tarafından döndürülmüş bağlantı özkaynağı.

veritabanları

Tek bir veritabanı veya + imleri ile ayrılmış çok sayıda veritabanı içeren bir dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top