PHP 8.1.6 Released!

APCUIterator::next

(PECL apcu >= 5.0.0)

APCUIterator::nextMove pointer to next item

Açıklama

public APCUIterator::next(): bool

Moves the iterator pointer to the next element.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top