PHP Velho Oeste 2024

APCUIterator::rewind

(PECL apcu >= 5.0.0)

APCUIterator::rewindRewinds iterator

Açıklama

public APCUIterator::rewind(): void

Rewinds back the iterator to the first element.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top