Gereksinimler

Bu modül Julian Seward tarafından hazırlanan » bzip2 kütüphanesindeki işlevleri kullanır. Bu modül için bzip2/libbzip2 sürüm >= 1.0.x gereklidir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top