PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

Özkaynak Türleri

Bu eklenti tek bir özkaynak türü tanımlar: çalışılacak bz2 dosyasını betimleyen bir dosya tanıtıcısı.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top