CascadiaPHP 2024

CachingIterator::valid

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

CachingIterator::validCheck whether the current element is valid

Açıklama

public CachingIterator::valid(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Check whether the current element is valid.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top