Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

DBASE_VERSION (string)
The extension version. (Available as of dbase 7.0.0)
DBASE_RDONLY (int)
Open database for reading only. Used with dbase_open(). (Available as of dbase 7.0.0)
DBASE_RDWR (int)
Open database for reading and writing. Used with dbase_open(). (Available as of dbase 7.0.0)
DBASE_TYPE_DBASE (int)
Create dBASE style database. Used with dbase_create(). (Available as of dbase 7.0.0)
DBASE_TYPE_FOXPRO (int)
Create FoxPro style database. Used with dbase_create(). (Available as of dbase 7.0.0)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top