PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

EmptyIterator::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

EmptyIterator::validThe valid() method

Açıklama

public EmptyIterator::valid(): bool

The EmptyIterator valid() method.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

false

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top