SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

EmptyIterator::key

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

EmptyIterator::keyThe key() method

Açıklama

public EmptyIterator::key(): never

This function must not be called. It throws an exception upon access.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Hatalar/İstisnalar

Throws an Exception if called.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top