PHPCon Poland 2024

EvLoop::invokePending

(PECL ev >= 0.2.0)

EvLoop::invokePendingInvoke all pending watchers while resetting their pending state

Açıklama

public EvLoop::invokePending(): void

Invoke all pending watchers while resetting their pending state.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top