CascadiaPHP 2024

XML isim alanları ile çalışma

Bu örnekte isim alanlı XML elemanlarının nasıl oluşturulacağı gösterilmiştir.

Örnek 1 - XML isim alanları ile çalışma

<?php

$xw
= xmlwriter_open_memory();
xmlwriter_set_indent($xw, 1);
$res = xmlwriter_set_indent_string($xw, ' ');

xmlwriter_start_document($xw, '1.0', 'UTF-8');
// A first element
xmlwriter_start_element_ns($xw,'prefix', 'books', 'uri');
xmlwriter_start_attribute($xw, 'isbn');

xmlwriter_start_attribute_ns($xw, 'prefix', 'isbn', 'uri');
xmlwriter_end_attribute($xw);

xmlwriter_end_attribute($xw);

xmlwriter_text($xw, 'book1');
xmlwriter_end_element($xw);

xmlwriter_end_document($xw);

echo
xmlwriter_output_memory($xw);

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prefix:books isbn="" prefix:isbn="" xmlns:prefix="uri">book1</prefix:books>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top