CascadiaPHP 2024

Basit bir XML Belgenin Oluşturulması

Bu örnekte bir XML belgenin XMLWriter kullanılarak bellekte nasıl oluşturulacağı gösterilmiştir.

Örnek 1 - Basit bir XML Belgenin Oluşturulması

<?php

$xw
= xmlwriter_open_memory();
xmlwriter_set_indent($xw, 1);
$res = xmlwriter_set_indent_string($xw, ' ');

xmlwriter_start_document($xw, '1.0', 'UTF-8');

// İlk eleman
xmlwriter_start_element($xw, 'tag1');

// 'tag1' elemanının 'att1' özniterliği
xmlwriter_start_attribute($xw, 'att1');
xmlwriter_text($xw, 'valueofatt1');
xmlwriter_end_attribute($xw);

xmlwriter_write_comment($xw, 'Bu bir açıklamadır.');

// Çocuk eleman
xmlwriter_start_element($xw, 'tag11');
xmlwriter_text($xw, 'Bu örnek bir metindir, ğ');
xmlwriter_end_element($xw); // tag11

xmlwriter_end_element($xw); // tag1


// CDATA
xmlwriter_start_element($xw, 'testc');
xmlwriter_write_cdata($xw, "cdata içeriği burada");
xmlwriter_end_element($xw); // testc

xmlwriter_start_element($xw, 'testc');
xmlwriter_start_cdata($xw);
xmlwriter_text($xw, "cdata2 denemesi");
xmlwriter_end_cdata($xw);
xmlwriter_end_element($xw); // testc

// İşlem komutu
xmlwriter_start_pi($xw, 'php');
xmlwriter_text($xw, '$foo=2;echo $foo;');
xmlwriter_end_pi($xw);

xmlwriter_end_document($xw);

echo
xmlwriter_output_memory($xw);

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tag1 att1="valueofatt1">
 <!--Bu bir açıklamadır.-->
 <tag11>Bu örnek bir metindir, ğ</tag11>
</tag1>
<testc><![CDATA[cdata içeriği burada]]></testc>
<testc><![CDATA[cdata2 denemesi]]></testc>
<?php $foo=2;echo $foo;?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top