PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Basit bir XML Belgenin Oluşturulması

Bu örnekte bir XML belgenin XMLWriter kullanılarak bellekte nasıl oluşturulacağı gösterilmiştir.

Örnek 1 - Basit bir XML Belgenin Oluşturulması

<?php

$xw 
xmlwriter_open_memory();
xmlwriter_set_indent($xw1);
$res xmlwriter_set_indent_string($xw' ');

xmlwriter_start_document($xw'1.0''UTF-8');

// İlk eleman
xmlwriter_start_element($xw'tag1');

// 'tag1' elemanının 'att1' özniterliği
xmlwriter_start_attribute($xw'att1');
xmlwriter_text($xw'valueofatt1');
xmlwriter_end_attribute($xw);

xmlwriter_write_comment($xw'Bu bir açıklamadır.');

// Çocuk eleman
xmlwriter_start_element($xw'tag11');
xmlwriter_text($xw'Bu örnek bir metindir, ğ');
xmlwriter_end_element($xw); // tag11

xmlwriter_end_element($xw); // tag1


// CDATA
xmlwriter_start_element($xw'testc');
xmlwriter_write_cdata($xw"cdata içeriği burada");
xmlwriter_end_element($xw); // testc

xmlwriter_start_element($xw'testc');
xmlwriter_start_cdata($xw);
xmlwriter_text($xw"cdata2 denemesi");
xmlwriter_end_cdata($xw);
xmlwriter_end_element($xw); // testc

// İşlem komutu
xmlwriter_start_pi($xw'php');
xmlwriter_text($xw'$foo=2;echo $foo;');
xmlwriter_end_pi($xw);

xmlwriter_end_document($xw);

echo 
xmlwriter_output_memory($xw);

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tag1 att1="valueofatt1">
 <!--Bu bir açıklamadır.-->
 <tag11>Bu örnek bir metindir, ğ</tag11>
</tag1>
<testc><![CDATA[cdata içeriği burada]]></testc>
<testc><![CDATA[cdata2 denemesi]]></testc>
<?php $foo=2;echo $foo;?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top