PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

FDFValue (int)
FDFStatus (int)
FDFFile (int)
FDFID (int)
FDFFf (int)
FDFSetFf (int)
FDFClearFf (int)
FDFFlags (int)
FDFSetF (int)
FDFClrF (int)
FDFAP (int)
FDFAS (int)
FDFAction (int)
FDFAA (int)
FDFAPRef (int)
FDFIF (int)
FDFEnter (int)
FDFExit (int)
FDFDown (int)
FDFUp (int)
FDFFormat (int)
FDFValidate (int)
FDFKeystroke (int)
FDFCalculate (int)
FDFNormalAP (int)
FDFRolloverAP (int)
FDFDownAP (int)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top