PHPCon Poland 2024

FilesystemIterator::next

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

FilesystemIterator::nextMove to the next file

Açıklama

public FilesystemIterator::next(): void

Move to the next file.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 FilesystemIterator::next() example

List the contents of a directory using a while loop.

<?php
$iterator
= new FilesystemIterator(dirname(__FILE__));
while(
$iterator->valid()) {
echo
$iterator->getFilename() . "\n";
$iterator->next();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

apple.jpg
banana.jpg
example.php

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top