FilesystemIterator::rewind

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

FilesystemIterator::rewindRewinds back to the beginning

Açıklama

public FilesystemIterator::rewind(): void

Rewinds the directory back to the start.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 FilesystemIterator::rewind() example

<?php
$iterator
= new FilesystemIterator(dirname(__FILE__), FilesystemIterator::KEY_AS_FILENAME);

echo
$iterator->key() . "\n";

$iterator->next();
echo
$iterator->key() . "\n";

$iterator->rewind();
echo
$iterator->key() . "\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

apple.jpg
banana.jpg
apple.jpg

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top