CommonMark\Render\XML

(cmark >= 1.0.0)

CommonMark\Render\XMLRendering

Açıklama

CommonMark\Render\XML(CommonMark\Node $node, int $options = ?): string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top