PHP 8.0.24 Released!

dgettext

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

dgettextGeçerli uygulama adını değiştirir

Açıklama

dgettext(string $uygulama_adı, string $ileti): string

dgettext() işlevi, belirtilen iletinin belli bir uygulama_adı altında aranabilmesini sağlar.

Değiştirgeler

uygulama_adı

Gettext iletileri için uygulama veya paket adı.

ileti

Özgün ileti.

Dönen Değerler

Başarılı olursa bir dizge ile döner.

Ayrıca Bakınız

  • gettext() - Geçerli uygulama alanında bir iletiyi arar

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
viral at noeticsolutions dot com
16 years ago
While using this function, remember to call bindtextdomain for as many domains as you want to use in your application.  For example, if I have module1 and module2 as 2 separate domains in the same application, you can do the following:

bindtextdomain("module1", "//path/to/my/locale/folder");
bindtextdomain("module2", "//path/to/my/locale/folder");
textdomain("module1");

echo _("Label1"); // this call will get the message from module1
echo dgettext("module2", "Label1"); // this call will get the message from module2

===
Viral Shah
To Top