PHP 8.0.24 Released!

dngettext

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

dngettextdgettext işlevinin çoğul biçemli sürümü

Açıklama

dngettext(
    string $uygulama_adı,
    string $tekil,
    string $çoğul,
    int $sayı
): string

dngettext()işlevi, belirtilen çoğul biçemli iletilerin belli bir uygulama_adı altında aranabilmesini sağlar.

Değiştirgeler

uygulama_adı

Gettext iletileri için uygulama veya paket adı.

msgid1

msgid2

n

Dönen Değerler

Başarılı olursa bir dizge döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • ngettext() - gettext işlevinin çoğul biçemli sürümü

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top