CascadiaPHP 2024

readline_redisplay

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

readline_redisplayRedraws the display

Açıklama

readline_redisplay(): void

Redraws readline to redraw the display.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top