PHPCon Poland 2024

readline_clear_history

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

readline_clear_historyClears the history

Açıklama

readline_clear_history(): bool

This function clears the entire command line history.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top