restore_exception_handler

(PHP 5, PHP 7)

restore_exception_handlerBir önceki istisna eylemcisini devreye sokar

Açıklama

restore_exception_handler ( void ) : bool

set_exception_handler() ile istisna eylemcisini değiştirdikten sonra önceki istisna eylemcisini (yerleşik veya kullanıcı tanımlı bir işlev) devreye sokmak için kullanılır.

Dönen Değerler

Bu işlev daima TRUE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - restore_exception_handler() örneği

<?php
  
function istisna_eylemci_1(Exception $e)
  {
    echo 
'[' __FUNCTION__ '] ' $e->getMessage();
  }

  function 
istisna_eylemci_2(Exception $e)
  {
    echo 
'[' __FUNCTION__ '] ' $e->getMessage();
  }

  
set_exception_handler('istisna_eylemci_1');
  
set_exception_handler('istisna_eylemci_2');

  
restore_exception_handler();

  throw new 
Exception('İlk istisna eylemcisi tetiklenir...');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

[istisna_eylemci_1] İlk istisna eylemcisi tetiklenir...

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
9
rl7 at shinyblue dot net
6 years ago
Note that this does not work within an exception handler.

e.g.

<?php

function handler1(Exception $e) {
    echo
"handler1\n";
   
restore_exception_handler();
    throw
$e;
}
function
handler2(Exception $e) {
    echo
"handler2\n";
}

set_exception_handler( 'handler2' );
set_exception_handler( 'handler1' );

throw new
Exception( 'might expect to see handler1, handler2' );

/* Outputs:
handler1
PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message 'might expect to see handler1, handler2' in /tmp/demo.php:15
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /tmp/demo.php on line 15
*/

?>
To Top