PHP 8.1.6 Released!

seaslog_get_author

(PECL seaslog >=1.0.0)

seaslog_get_authorGet SeasLog author.

Açıklama

seaslog_get_author(): string

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Return SeasLog author as string.

Örnekler

Örnek 1 seaslog_get_author() example

<?php

var_dump
(seaslog_get_author());

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(29) "Chitao.Gao  [ neeke@php.net ]"
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top