GearmanJob::sendFail

(PECL gearman >= 0.6.0)

GearmanJob::sendFailSend fail status

Açıklama

public GearmanJob::sendFail(): bool

Sends failure status for this job, indicating that the job failed in a known way (as opposed to failing due to a thrown exception).

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top