GearmanWorker::getErrno

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanWorker::getErrnoGet errno

Açıklama

public GearmanWorker::getErrno(): int

Returns the value of errno in the case of a GEARMAN_ERRNO return value.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

A valid errno.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top